Lov om informasjonstilgang m.m. for Baneheia-utvalget

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til lov om informasjonstilgang til det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og forta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget).

Lovforslaget skal gi utvalget tilgang til informasjon som er nødvendig for at det skal kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte.

Forslaget inneholder regler om adgangen til å gi opplysninger til utvalget, utvalgets taushetsplikt, rettsgrunnlag for behandling av personopplysninger for utvalget og forbud mot at opplysninger utvalget mottar kan brukes som bevis i senere straffesak eller sivil sak, eller som dokumentasjon i tilsynssaker som kan gi grunnlag for reaksjoner mot enkeltpersoner.

Det foreslås ikke opplysningsplikt overfor utvalget.