Lovforslag om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Covid-19 har krevd særskilte tiltak i kriminalomsorgen. Regjeringen fremmer i dag forslag om å videreføre regler som skal sikre at kriminalomsorgen har nødvendige hjemler for å håndtere korona og lignede sykdommer.

I et fengsel bor og arbeider mange mennesker under samme tak, og mange innsatte har helsemessige utfordringer. Tiden med covid-19 har vist at det kan oppstå behov for ekstraordinære tiltak i kriminalomsorgen.

Straffegjennomføringsloven kapittel 3 A gjaldt frem til 1. desember 2021. I forslaget som fremmes nå, er hjemmelen for å nekte besøk i fengsel snevret noe inn. Regjeringen forslår også at innsatte som er utelukket fra fellesskapet med andre innsatte av smittevernhensyn, og har lite meningsfylt menneskelig kontakt i fengselet, skal ha mulighet for kontakt med familie eller andre ved bruk av fjernkommunikasjon hver dag.

Etter forslaget kan reglene i straffegjennomføringsloven kapittel 3 A komme til anvendelse når det har brutt ut en allmennfarlig smittsom sykdom som smitter ved indirekte kontakt, dråpesmitte eller luftbåren smitte, og det på grunn av sykdomsutbruddet er nødvendig med tiltak.