Lyser ut 30 millioner til norsk-indisk forskningssamarbeid

Forskningsrådet lyser nå ut 30 millioner kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi. Målet er å skaffe mer kunnskap for bedre ressursutnyttelse, og å styrke samarbeidet mellom forskere og næringsliv i Norge og India. Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 13.00.

Forskningsrådet har satt av 30 millioner kroner til å finansiere den norske deltakelsen i samarbeidet. Det indiske Department of Science and Technology har satt av tilsvarende midler til å dekke den indiske deltakelsen. Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 13.00. Midlene skal dekke forskning på jordbruk, landbasert mat, biotek, akvakultur, bioenergi og biodrivstoff. 

Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 13.00.
Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 13.00. Foto: Torbjørn Tandberg

For å møte de globale utfordringene i bioøkonomien trenger vi internasjonale forskningssamarbeid og gode arbeidsdelinger både i Norge og i utlandet. India er et prioritert samarbeidsland både for Norge og EU. Norge og India har siden 2006 hatt et formelt samarbeid gjennom en bilateral forskningsavtale. 

Til toppen