Må ha felles europeiske løsninger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Migrasjonsutfordringene må møtes gjennom felles europeiske løsninger.

Det sa statsminister Erna Solberg under Nordisk råd i Reykjavik i dag. De nordiske statsministrene var enige om viktigheten av god informasjonsutveksling om migrasjonsutfordringene.

- Disse utfordringene løser ikke hvert enkelt land alene, men i et europeisk fellesskap. Vi opplever alle at det er krevende å håndtere asyltilstrømningen vi nå ser. Det er naturlig å holde god kontakt og utveksle erfaringer mellom de nordiske landene, og vi er enige om at utfordringene vi står overfor må møtes gjennom felles europeiske tiltak, sier Solberg.

Blant temaene som ble diskutert var integrering av de med oppholdstillatelse, hurtigprosedyre av de uten beskyttelsesbehov og raske returer.

- Vi må både arbeide med de grunnleggende årsakene til migrasjonen og samtidig sikre våre felles grenser, sier statsministeren.

De nordiske statsministrene diskuterte også blant annet spørsmål knyttet til radikalisering og klima.

Statsministeren taler på Nordisk råd
Statsminister Erna Solberg på Nordisk råd i Reykjavik Foto: Johannes Jansson/norden.org