Presseinvitasjon

Mæland til Haugesund

Næringsminister Monica Mæland besøkjer Haugesund måndag 14. august. Ho deltek mellom anna på semesteropninga av Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund.

Program måndag 14. august:

10.00-11.00
Semeisteropning på Høgskulen på Vestlandet, Campus Haugesund

11.15-12-15
Møte i Nautikkens hus med representantar frå Høgskulen på Vestlandet og representantar frå maritim klynge på Haugalandet.  

12.30-13.00   
Besøk på brannlaboratoriet med brask og brann, Høgskulen på Vestlandet. Omvisning på brannlaboratoriet for offshore, maritim og prosessindustri.

13.30-14.10
Besøk hos Sjøfartsdirektoratet.

Til toppen