Mæland vil utvise utenlandske sjåfører som setter andre i fare

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår at utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven skal kunne utvises.

– De siste årene har vi sett en rekke ulykker vinterstid på grunn av utenlandske vogntog med elendige dekk eller sommerdekk. Det har ført til farlige situasjoner og dessverre dødsfall, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

– Nå slår vi ned på det. Det må bli konsekvenser for utlendinger som kjører vogntog på mange titalls tonn uten å være skodd for norske vinterforhold, sier justisministeren.

Regjeringen foreslår adgang til å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven. Forholdet må enten ha ført til ubetinget fengselsstraff, ha skapt særlig stor fare for andre trafikanter eller allmennheten, eller utlendingen må være straffet for flere lovovertredelser som kan føre til tap av førerkort. Også straff for flere tilfeller av kjøring uten førerkort skal kunne føre til utvisning.

– Alvorlige trafikklovbrudd utsetter passasjerer og andre i trafikken for betydelig risiko, og særlig ved gjentatte lovbrudd, kan det være god grunn til å vurdere utvisning, understreker Mæland.

I praksis vil det kunne gjelde utlendinger som blir straffet for promillekjøring med høy promille, grove fartsovertredelser, kjøring av tunge kjøretøyer i grovt uforsvarlig stand osv. Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven.