Målrettet innsats mot arbeidslivskriminalitet

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det offentlige må gjennom sine anskaffelser gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv.

Difi gjennomfører på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet en kartlegging av hvilke hjelpemidler kommunale innkjøpere trenger for å bli bedre til å etterleve regelverket som skal forhindre sosial dumping i offentlige kontrakter. 25. og 26. september gjennomførte Difi to workshoper med innkjøpere av tjenester og bygg- og anleggskontrakter. 

Kartleggingen er del av et samarbeidsprosjekt med kommunesektorens organisasjon KS. Arbeidstilsynet deltar også i prosjektet som er en oppfølging av regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet

Les mer