Mange EU-prosjekter til Nibio

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått tildelt sju prosjekter innenfor EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Hele 7 av 15 innsendte søknader fra Nibio er innvilget. Prosjektene har en samlet ramme på rundt 3,6 millioner euro. Nibio hevder seg dermed svært godt i en tøff internasjonal konkurranse.

Produktiv skog
Flere av EU-prosjektene NIBIO fikk tildelt via programmet Horisont Europa dreier seg om skog og skogsressurser. Foto: John Yngvar Larsson

Horisont Europa

Horisont Europa er et sjuårig rammeprogram for finansiering av vitenskapelig forskning. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og overtok etter Horisont 2020.

Norsk landbruks- og matforskning hevder seg godt i EU

Landbruks- og matforskningen lå i Horisont 2020 under samfunnsutfordring 2 "Matsikkerhet, bærekraftig jordbruk og skogbruk, marin, maritim og innlandsvann og bioøkonomi". For programperioden sett under ett ble det på disse fagområdene hentet hjem hele 1,5 milliarder kroner, 4,4 prosent av de utlyste midlene på området. Av alle prosjektkontrakter som ble inngått på landbruks- og matområdet, var Norge med i 19 prosent av prosjektene. Ikke på noen andre samfunnsutfordringer var andelen så høy.