Mange muligheter i Brasil

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Til tross for krevende tider kommer Brasil fortsatt til å være et viktig land for norske bedrifter.

Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge.

-  Brasil er, og kommer til å være, et viktig land for norsk næringsliv. Norske bedrifter bidrar til å skape arbeidsplasser og verdier gjennom sine aktiviteter og investeringer i Brasil. Det har også vært budskapet mitt i møte med brasilianske myndigheter, sier næringsminister Monica Mæland.

Tirsdag avsluttet hun sitt to dager lange besøk til landet. Mæland har ledsaget HKH kronprins Haakon på offisielt besøk til Brasil. 

Lyspunkter

Brasil er preget av nedgangstider. Det merker også de mer enn hundre norske bedriftene er  i landet.

- Brasil er nå i en utfordrende situasjon. Vår ambisjon er at Norge fortsatt skal være en god og viktig partner for Brasil, også i turbulente tider, sier Mæland.

Leder for Innovasjon Norges kontor i Rio ser flere lyspunkter.

- Her er det muligheter i olje, gass og offshore, men også innen flere sektorer som sjømat og akvakultur, fornybar energi og cleantech, og ikke minst IKT, som har en sterk vekst i Brasil, sier Helle Moen.

Fisk og fabrikkåpning

I Rio deltok Mæland på alt fra promotering av klippfisk til åpning av Jotuns nye fabrikk.

Jotun har hatt vært i Brasil siden 1998, men nye fabrikken utenfor Rio de Janeiro, er bedriftens første egne fabrikk i landet.

- Dette er et godt eksempel på at norske bedrifter tenker langsiktig i Brasil, sier Mæland.

Kronprinsen og næringsministeren besøkte også Vards verft i Niteroi for å se nærmere på det norske maritime fotavtrykket i Brasil. På verftet har Dof Subsea et offshorefartøy under bygging. Fartøyet får et betydelig innslag av norsk utstyr.

- Den maritime næringen er inne i en svært utfordrende periode på grunn av fallet i oljeprisen og problemene i Petrobras. Flere norskkontrollerte skip er trukket ut av det brasilianske markedet det siste året. Likevel beskrives Brasil som det viktigste utemarkedet for norsk maritim offshorenæring og som et satsingsområde fremover, sier Mæland.

På verftet fikk kronprinsen og Mæland hilse på deltakere fra prosjektene Karanba og Dream Learn Work. Prosjektene gir utdanning og jobbmuligheter for folk fra sosialt belastede områder.

Nøkkeltall Norge – Brasil:

  • Importen av varer fra Brasil var på 7,7 milliarder kroner i 2014.
  • Eksporten av varer til Brasil var på 8 milliarder kroner i 2014.
  • Norsk tjenesteeksport til Brasil lå på 5, 1 milliarder kroner i 2014.
  • Norske bedrifter som er aktive i Brail inkluderer blant annet Hydro, Jotun, Yara og Statkraft.