Markerte åpning av Hangar 6 på Bardufoss

– Bardufoss er en viktig base med sin beliggenhet i Indre Troms, midt i kjerneområdet for et av Forsvarets største fotavtrykk i Norge. Åpningen av Hangar 6 her på Bardufoss viser at regjeringen satser på Bardufoss, sa statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet da han åpnet Hangar 6 på Bardufoss som blir spesielt viktig for Forsvarets nye helikopter NH90. Han kom også med nyheten om at det legges opp til at NH90 i løpet av sommeren blir operativ for havgående operasjoner med Nordkapp-klassen.

Statssekretæren besøkte under oppholdet på Bardufoss også 139 luftving og Hæren. Han hadde egne møter med både tillitsvalgte og ansatte fra 339 skvadron og vedlikeholdskvadronen.

Statssekretær Øystein Bø møtte de ansatte fra Luftforsvaret på sitt besøk til Bardufoss.
Statssekretær Øystein Bø møtte de ansatte fra Luftforsvaret på sitt besøk til Bardufoss. Foto: Lars Gjemble, FD

– Jeg er stolt og glad over å få kunne erklære det nye bygget for åpnet, og jeg vil takke alle som har vært involvert i dette viktige prosjektet. Nå har Luftforsvaret fått meget gode fasiliteter for å utføre sin daglige virksomhet, en daglig virksomhet som vil kunne gi et solid løft til Marinens og Kystvaktens operasjoner i nordområdene, sier Bø. Han kom også med følgende nyhet i talen sin: – Det legges opp til at NH90 i løpet av sommeren blir operativ for havgående operasjoner med Nordkapp-klassen. Det blir en milepæl for NH90-prosjektet.

Øystein Bø åpnet Hangar 6 på Bardufoss sammen med Forsvarsbygg.
Øystein Bø åpnet Hangar 6 på Bardufoss sammen med Forsvarsbygg. Foto: Lars Gjemble, FD

Forsvarsbygg har vært byggherre og er eiendomsforvalter for Hangar 6. Prosjektet ble besluttet igangsatt av Stortinget ved behandling av investeringsproposisjonen våren 2013. Prosjektets oppdaterte kostnadsramme (uten innredning) er 547 mill. kroner med kostnadsnivå per 1. juli 2017. Statssekretæren deltok ved markering av nedleggelse av grunnstein høsten 2014. Nå var det åpning av bygningen - som har fått navnet Hangar 6 - for vedlikehold av NH90. I den nye hangaren har Bardufoss også fått Nord-Europas første komposittverksted for helikopter. Det betyr at Luftforsvaret ikke trenger sende NH-90 tilbake til Italia for å utbedre en skrog-skade.

– Jeg satte stor pris på å få møte de ansatte ved Bardufoss flystasjon. De gjør en fantastisk jobb med å drifte og vedlikeholde våre helikoptre på tross av omstillingen de står midt oppe i. Jeg fikk flere innspill jeg har tatt med meg og skal se på som jeg vet er viktig for helikoptermiljøet vårt, avslutter statssekretæren.

Statssekretæren sammen med representanter for Forsvarsbygg (byggherre) og Luftforsvaret (bruker).
Statssekretæren sammen med representanter for Forsvarsbygg (byggherre) og Luftforsvaret (bruker). Foto: Lars Gjemble, FD

Langtidsplanen om helikopter på Bardufoss

Stortinget vedtok i 2016 at 339 skvadron skal lokaliseres til Rygge. Hensikten er å øke spesialstyrkenes mobilitet gjennom dedikert helikopterstøtte. I langtidsproposisjonen for forsvarssektoren, Prop. 151 S, ble det foreslått at flyttingen av 339 skvadron med Bell 412 fra Bardufoss til Rygge gjennomføres når tilstrekkelig helikopterkapasitet er etablert i Nord-Norge, ved innfasing av NH90 og AW101, etter planen innen 2019. I innstillingen til denne proposisjonen som et flertall på Stortinget stilte seg bak (Innst. 62 S) står det at "I tråd med opplegget i proposisjonen slår flertallet fast at dagens fordeling med ni helikoptre på Bardufoss og ni helikoptre på Rygge fortsetter inntil alternativ kapasitet er etablert på Bardufoss, anslagsvis innen 2019-2020."

Mer om NH90

NH90-prosjektet ble vedtatt i 2001 og har i 2016 en kostnadsramme på 7,06 milliarder kroner. Opprinnelig skulle NH90-helikoptrene vært levert i perioden 2005-2008, men er nå 10 år forsinket som følge av kvalitetsutfordringer i produksjonen hos leverandøren. Stortinget er løpende holdt informert om status og forsinkelser i prosjektet.

Forsvaret har så langt mottatt seks av 14 helikoptre. Disse er levert i en initiell konfigurasjon hvor ikke alle krav er oppfylt og skal senere oppgraderes til en endelig versjon hos leverandøren. De siste åtte helikoptrene leveres i en versjon som møter kravene i kontrakt.

 

Til toppen