Historisk arkiv

Mat: Døgngradindikator kan erstatte datostempling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Mat: Et norsk selskap er i gang med å utvikle en indikator som er følsom for tid og temperatur, og som kan vise holdbarheten til matvarer på en bedre måte enn datostempling.

Mat: Et norsk selskap er i gang med å utvikle en indikator som er følsom for tid og temperatur, og som kan vise holdbarheten til matvarer på en bedre måte enn datostempling.

Tap for milliarder
I dag datostemples alle temperaturfølsomme matvarer som en kvalitetssikring. Pga dårlig kontroll/variasjoner i kjølekjeden eller kjøledisken kan temperaturfølsomme matvarer være dårlige selv om datoen ikke er utgått. For å hindre dette, kortes holdbarhetsdatoen ofte ned. For varer med god kjølekjede vil en slik datostempling medføre at god mat kasseres. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at matvarekassasjonen i Norge alene er 800 000 tonn årlig. Dette representerer et årlig tap for bransjen på mer enn 12 milliarder kroner.

TimeTemp AS er et spin-off selskap fra forskningsmiljøet på Ås. I 2000 fikk fire forskere ved daværende Norges Landbrukshøgskole, nå Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, ideen om å utvikle en indikator som er følsom for tid og temperatur, og som kan vise holdbarheten til matvarer og medisiner på en bedre måte enn datostempling. Etter at prinsippene lot seg verifisere i laboratoriet, ble selskapet TimeTemp AS stiftet i 2001 for å utvikle og kommersialisere denne teknologien.

Smartindikator
TimeTemp-indikatoren er en strip, det vil si en ”smartindikator” som viser døgngrader. En sterk blå fargesøyle brer seg gradvis over indikatoren, avhengig av tid og temperatur. Prosessen går sakte ved lav temperatur og raskt ved høyere temperatur. For en gitt matvare blir indikatoren helt blå når kvalitetsgrensen - ikke datoen - er nådd. TimeTemp-indikatoren for kjøttdeig som står på kjøkkenbenken blir blå mye raskere enn kjøttdeig som står i kjøleskap ved 4 grader C, og denne blir raskere blå enn den som ligger i en fryseboks. Indikatoren inneholder ikke giftige kjemikalier. Hovedingrediensene er ufarlige både for mennesker og dyr.

 

  

 

Mat: Smartindikator: Foto: TimeTemp AS
Mat
: Smartindikator: Foto: TimeTemp AS

Kan følge produktet i hele kjølekjeden
Siden januar 2007 har TimeTemp hatt et utviklingssamarbeid støttet av Norges forskningsråds Matprogram. Prosjektet er et samarbeid mellom TimeTemp AS, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Techni AS, Papir og fiberinstituttet AS, Norgesgruppen ASA, McDonalds Norge AS, Nortura BA, Lantmännen Unibake Norway AS og Bioparken AS. Hovedmål for FoU-prosjektet er å utvikle en industriprototyp for standardiserte døgngradindikatorer, tilpasse denne utvalgte temperaturfølsomme matvarer, og teste den i tett samarbeid med partnerne. TimeTemp-indikatoren skal erstatte datostempling på det enkelte temperaturfølsomme produkt. Indikatoren skal vise alle ledd i verdikjeden informasjon om lagringsforhold knyttet til tid og temperatur. Produsenter og forhandlere kan derfor følge produktet gjennom kjølekjeden, se hvor mange døgngrader varen har vært utsatt for og se faktisk gjenværende lagringspotensial. Forbrukere vil kunne se at enkeltvarer er behandlet korrekt, noe som øker varens kvalitet og bidrar til økt mattrygghet. I tillegg vil indikatoren bidra til at matvarer kasseres når de faktisk er dårlige, ikke når datostemplingen er gått ut.

Matprogrammet
Matprogrammet i Norges forskningsråd har ansvar for nærings- og forvaltningsrettet forskning i hele verdikjeden fra forbruker til primærproduksjon for landbruksbasert matproduksjon og sjømat.

Konkurransedyktige og innovative næringer som leverer norsk mat for framtida er visjonen for programmet. Landbruks- og matdsepartementet yter 71,2 millioner kroner til Matprogrammet i 2008.

Mat: Et norsk selskap er i gang med å utvikle en indikator som er følsom for tid og temperatur, og som kan vise holdbarheten til matvarer på en bedre måte enn datostempling.

Til toppen