Matindustrien i positiv utvikling

Matindustrien har de siste årene hatt en sterkere utvikling enn øvrig industri og har økt sin betydning. Den utgjør om lag en femtedel av fastlandsindustrien i Norge og er den nest største målt i omsetning og totale lønnskostnader.

I 2012 var hver femte sysselsatte i industrien ansatt i matindustrien. Disse produserte verdier for 171,6 milliarder og er sysselsatt i bedrifter som er spredd over hele landet. De vel 2000 bedriftene i matindustrien er både store industrikonsern og småskala bedrifter, samvirker og aksjeselskap. Lønnsomheten i matindustrien er likevel  lavere enn i øvrig industri, og den har tapt markedsandeler til import på det norske markedet fra 88,3 prosent i 1996 til 80,6 prosent  i 2012.

Småskalavirksomhet øker
Bedriftene i matindustrien er spredt over hele landet og er viktig næringsvirksomhet både sentralt og i distriktene. De mest kjente er store konsern, men det er flest små og mellomstore bedrifter. Disse har litt under halvparten av de sysselsatte. Tall fra næringsstatistikken viser en tendens til at småskalavirksomhet øker, noe som kan tyde på at lokalmat er i ferd med å bli betydelig.

Erik Hovland Salgssjef og pølsemakermester i Smedstuen Gård, Dal i Eidsvoll, Akershus.
Karbonadeproduksjon på Smedstuen Gård, Dal i Eidsvoll, Akershus. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen