Matsikkerhet i utviklingsland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) møtte tirsdag landbruks- og matminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein for å orientere om sitt internasjonale arbeid, blant annet prosjekter knyttet til matsikkerhet i utviklingsland.

NIBIO har i dag et omfattende samarbeid med institusjoner og myndigheter bl.a. i Kina, India og etter hvert en rekke afrikanske land om matsikkerhet og bærekraftig landbruk. Prosjektene har bidratt til økte avlinger, mer klimatilpasset produksjon og bedret økonomi for bøndene. Samarbeidet med India utvides nå til nye delstater.  I Afrika samarbeider NIBIO med EU om utviklingsprosjekter knyttet til matsikkerhet.  

De som deltok fra NIBIO var: Administrerende direktør Nils Vagstad, forskningsdirektør Per Stålnacke og Research. Prof. Sekhar Nagothu og kommunikasjonsdirektør Ragnar V. Pedersen.
De som deltok fra NIBIO var: Administrerende direktør Nils Vagstad, forskningsdirektør Per Stålnacke og Research. Prof. Sekhar Nagothu og kommunikasjonsdirektør Ragnar V. Pedersen. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Noen av temaene som ble diskutert var klimatilpasset produksjon, forebygging av naturkatastrofer og matsikkerhet. Og ikke minst hvordan dette kan bidra til å redusere fattigdom, sult og feilernæring.

"NIBIO har betydelig kompetanse og erfaring som vil kunne bidra i arbeidet med å øke matproduksjonen på en bærekraftig måte, også utenfor Norges grenser", sier landbruks- og matminister Bollestad. "Matsikkerhet er en av vår tids største utfordringer, og norske kompetansemiljøer, som NIBIO, har viktig kunnskap og må bidra i den norske innsatsen for å nå FNs bærekraftsmål om matsikkerhet og en bærekraftig landbruksproduksjon".

Bakgrunnen for møtet var blant annet oppfølging av regjeringens handlingsplan for bærekraftige matsystemer, som ble lansert den 21. juni, og der regjeringen vil styrke satsingen på landbruk og matsikkerhet i utviklingspolitikken.