Mattilsynet øker godtgjørelsen for  prøver fra villsvin

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

For å få god oversikt over helsetilstanden hos villsvin i Norge og for å hindre spredning av smittsomme sykdommer, er det viktig å få undersøkt prøver av villsvin. Nå øker Mattilsynet godtgjørelsen for å sende inn prøver.

Som et av tiltakene i Handlingsplan mot villsvin innførte Mattilsynet godtgjørelse for innsending av prøver fra felte villsvin og for tips om syke, skadde eller selvdøde villsvin fra juli 2020. Nå øker godtgjørelsen slik at tilsynet forhåpentligvis får enda flere prøver.

Helseovervåkingsprogrammet for villsvin driftes av Veterinærinstituttet, og det sjekkes for både virus, bakterier og enkelte parasitter.

Veterinærinstituttet har hittil ikke funnet noen alvorlige smittsomme svinesykdommer eller trikiner, men det er funnet Salmonella hos ca. 4,5 prosent av de felte dyrene i 2021.

De nye satsene for godtgjørelse for innsending av prøver fra villsvin er:

  • Hanndyr 1000 kroner pr. dyr.
  • Hunndyr 2500 kroner pr. dyr.

Belønning for tips om selvdøde, syke eller skadde (for eksempel påkjørte) villsvin som fører til at vi får tatt prøver av disse, øker til 3000 kroner.

Endringene trer i kraft fra 1. mars 2022.