May Britt Myhr fortsetter som direktør for Norges geologiske undersøkelse

May Britt Myhr er i statsråd i dag beskikket som direktør i Norges geologiske undersøkelse (NGU) for en ny periode på seks år.

May Britt Myhr.
May Britt Myhr. Foto: Karl Jørgen Marthinsen, NGU

Myhr har vært direktør for NGU siden 2018. Tidligere har hun blant annet vært forskningssjef for Naturhistorisk museum, instituttleder ved universitetet i Stavanger, strategidirektør i Sintef og administrerende direktør for Sintef Petroleumsforskning AS.

– Norge har en rik og spennende geologisk historie, og geologiske ressurser som gir grunnlag for verdiskaping og arbeidsplasser. NGU har et viktig samfunnsoppdrag om å skaffe, bearbeide og formidle kunnskap om ressursene. Gjennom dette bidrar NGU både til å sikre et bærekraftig næringsliv og til å skape verdier. Jeg er glad for at May Britt Myhr fortsetter som direktør for NGU, og ser frem til videre samarbeid, sier næringsminister Cecilie Terese Myrseth.

Myhr er utdannet cand. scient. fra NTNU.