Med næringsdelegasjon til India

-Vi ønsker å bistå norsk industri med å få et tettere samarbeid med indisk forsvarsindustri, sier statssekretær Øystein Bø, som denne uka har deltatt på industriseminar i New Dehli og hatt møter i det indiske forsvarsdepartementet.

Statssekretær Øystein Bø hadde 13. desember møter i det indiske forsvarsdepartementet med sin indiske kollega Jitendra Singh.

Det er første gang Forsvarsdepartementet har hatt med seg en næringslivsdelegasjon til India.

-India er verdens største importør av forsvarsmateriell. Vi ønsker både et nærere samarbeid med industrien og å knytte kontakter til politisk nivå i Indias forsvarsdepartement, sier statssekretæren.  Norge opprettet i august i år en forsvarsattachéstilling ved vår ambassade i New Delhi.

Knytte kontakter
Torsdag 12. desember deltok han på et større forsvarsindustriseminar i New Dehli, med representanter fra både norsk og indisk forsvar og forsvarsindustri.

-Vi ønsker å forstå det indiske markedet bedre, og lære mer om hvilke behov det indiske forsvaret vil ha for moderne forsvarsmateriell i årene som kommer.  Norsk forsvarsindustri vil gjerne inngå samarbeid og partnerskap med indiske selskaper i denne sektoren. Vi håper dette seminaret kan legge grunnlaget for videre kontakt, sa han i sitt åpningsinnlegg. Les hele innlegget her.

Vil følge utviklingen
Statssekretæren hadde fredag 13. desember møter i det indiske forsvarsdepartementet med sin indiske kollega Jitendra Singh. Statssekretær Bø møtte også Indias assisterende nasjonale sikkerhetsrådgiver, Nehchal Sandhu, og sjefen for den indiske marinen, admiral D.K. Joshi.

-Asia har fått en stadig viktigere sikkerhetspolitisk og økonomisk rolle, og vi ønsker å følge utviklingen nøye. Det er interessant å høre hvordan de ser på situasjonen fra indisk side. India har rask økonomisk vekst, og er en viktig aktør i internasjonal politikk, sier Bø.

Norge og India har også felles interesser. India følger blant annet utviklingen i Arktis nøye, og er interessert i sjøruten som åpner seg i nord. India er nå fast observatør i Arktisk råd. Både Norge og India har en stor maritim sektor.

-Selv om det er stor forskjell i størrelsen av Norges og Indias væpnede styrker, har vi likevel funnet mange muligheter for interessant samarbeid, sier Bø.

Til toppen