Tale ved medaljeseremoni for personell som har tjenestegjort i Irak, Rena leir, 30. oktober 2015

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet talte ved medaljeseremonien for personell som har tjenestegjort i Irak, Rena leir, 30. oktober 2015.

*Sjekkes mot fremføring*

 

Soldater,

Kjære alle sammen!

Noen av dere har alt vært hjemme noen måneder, mens andre så vidt har landet. Det er uansett på sin plass å si: «Velkommen hjem». Det er en glede og en ære for meg å være her i dag for å uttrykke regjeringens takknemlighet for den store innsatsen dere har gjort i Irak.

Forsvarsministeren har bedt meg hilse til dere, og takke for et veldig bra besøk til Irak for noen uker siden. Hun skulle gjerne ha vært her selv, men i dag måtte vi dele på oppgavene.

Norge bidrar i en internasjonal koalisjon med over 60 andre land og organisasjoner for å bekjempe ISIL – en av de mest ekstreme terrorbevegelser verden har sett.

ISILs framferd er en trussel mot utvikling, sikkerhet og stabilitet – ikke bare i Irak og Syria, men i hele Midtøsten. Befolkningen utsettes for enorme humanitære lidelser. Millioner av mennesker er drevet på flukt. Nabolandene har de største belastningene med å ta imot flyktninger. Og, som vi har sett de siste ukene, så treffer dette nå også oss, nord i Europa, med full kraft. Flyktningstrømmen øker fra dag til dag, også til vårt land.

ISILs raske ekspansjon i Irak og Syria sommeren 2014 sjokkerte en hel verden. Irak sto uten evne til å stoppe ISILs fremferd, og ba verdenssamfunnet om hjelp. Dette er bakgrunnen for at den internasjonale koalisjonen, der Norge deltar, besluttet å sende soldater til Irak. Hvis verdenssamfunnet ikke hadde grepet inn er det sannsynlig at ISIL ville ha vokst seg enda sterkere.

Det vil ta lang tide å bekjempe ISIL. Det er en kamp som må føres med mange ulike virkemidler; politiske, økonomiske og militære. Det er avgjørende at det internasjonale samfunn stiller opp og bidrar. Men Irak er sammen med regionale partnere i front. Dette er viktige forutsetninger for Norges innsats. Vi skal bidra, men det er Irak selv – og landene i regionen – som må ta den største delen av ansvaret.

Dere som står her i dag har vært Norges spydspiss i den internasjonale innsatsen i Irak. Dere har alle gitt et direkte bidrag til å trygge sikkerhet og stabilitet, både i Midtøsten, og her hjemme i Europa.

Vi lever i en verden som blir vevet stadig tettere sammen. Det har også konsekvenser for den sikkerhetspolitiske situasjonen. Den tiden da vår sikkerhet bare handlet om våre egne nærområder, er for lengst over. Derfor må vi bidra til fred og stabilitet andre steder i verden. Og derfor deltar Norge sammen med resten av det internasjonale samfunnet for å bekjempe ISIL i Irak.

Den viljen dere har vist til å stille opp, når det kreves, er avgjørende for vår evne til å bidra til sikkerhet og stabilitet.

Dere har bidratt til at irakerne selv kan ta et større ansvar i kampen for kontroll i eget land. Dere har overført verdifull kompetanse – ikke bare i militære ferdigheter. Det å veilede og trene profesjonelle ferdigheter over kulturgrensene på denne måten er krevende, og forutsetter personlige egenskaper som går utover det som vanligvis kreves av en god soldat.

Forsvarets Spesialkommando står for det beste innen soldatyrket, og for de verdiene som den afghanske forfatteren Khaled Hosseini formidler i boka Drageløperen, der han sier: ”Krig opphever ikke krav om anstendighet – krig krever anstendighet enda mer enn i fredstid”.

Innsatsen deres er preget av profesjonalitet, faglig dyktighet og gode holdninger. Den blir lagt merke til internasjonalt, høster anerkjennelse og er høyt verdsatt av irakiske myndigheter. Utenriksministeren og forsvarsministeren mottok på sin reise til Irak stor takknemlighet for den innsatsen de norske styrkene gjør.

Så vil jeg gjerne benytte anledningen til å rette oppmerksomheten mot dere andre som har bidratt til innsatsen, men som ikke får medalje i dag.

Når vi sender soldater til tjeneste i utlandet er det ikke bare soldatene som får et oppdrag. Det medfører også en stor belastning for dere som er igjen hjemme.

Dere som sitter med usikkerhet, dere som må følge opp hverdagsforpliktelsene, dere som må leve med savn, og glede seg til rotasjonen er over. Jeg vil derfor rette en stor takk til foreldre, kjærester, ektefeller, barn og andre som legger ned en uvurderlig innsats her hjemme, og ofrer mye, hver gang Norge bidrar med styrker til operasjoner i utlandet.

 

På vegne av regjeringen vil jeg takke hver enkelt av dere, både dere som har vørt i Irak, og dere som har holdt fortet hjemme, for innsatsen. Den jobben dere har gjort, og det dere står for, gjør oss stolte og ydmyke.

Tusen takk for innsatsen!!