Mehl åpnet konferanse om høyreekstremisme

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge er sammen med USA denne uka vertskap for det andre møtet i Counterterrorism Law Enforcement Forum (CTLEF). Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) åpnet konferansen med deltakere fra over 40 land og organisasjoner.

Kvinne i hvit jakke på talerstol
Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl trakk blant annet fram utfordringer med sosiale medier og radikalisering da hun åpnet konferansen Counterterrorism Law Enforcement Forum. Foto: Kripos Lisensinfo

Det er andre gang CTLEF-konferansen avholdes. Formålet er å øke bevisstheten om truslene og utfordringene knyttet til høyreekstremisme, samt utvikle det internasjonale samarbeidet for å forebygge og avverge slike angrep.

Justis- og beredskapsministeren viste i sitt åpningsinnlegg til at utfordringsbildet er i stadig endring og må følges tett. Det er blant annet bekymring knyttet til hvordan internett og sosiale medier kan fungere som radikaliseringsarenaer. Konspirasjonsteorier og ekstreme ideologier har blitt lettere tilgjengelig på digitale plattformer og sosiale medier. Ny teknologi gir både muligheter i forebyggingsarbeidet, men skaper også utfordringer knyttet til radikalisering til ekstremisme og terror.

I Norge er det utarbeidet en handlingsplan for å motvirke radikalisering og voldelig ekstremisme, samt en kontraterrorstrategi. En viktig prioritet i arbeidet er å øke kunnskap og kompetanse, slik at personer som er i en radikaliseringsprosess kan bli fulgt opp tidlig og på en god måte.

Trusselen knyttet til høyreekstremisme går i økende grad på tvers av landegrenser. Det internasjonale samarbeidet for å motvirke dette vil derfor bli enda viktigere de kommende år.