Mehl og Toppe på Nordisk ministermøte:

– Vil se nærmere på kollektiv sanksjonering og «lommepengejobber»

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og barne- og familieminister Kjersti Toppe deltok onsdag på et møte i Stockholm om barne- og ungdomskriminalitet.

Møtet ble arrangert i regi av Nordisk ministerråd, og samlet statsråder med ansvar for politi, rettsforfølgelse og forebygging av kriminalitet fra alle de nordiske landene.  

Representanter fra sosialtjenesten og politiet presenterte resultater fra programmene «Gruppevoldsintervensjon» og «Stopp skjutingen» i Malmö. Kriminelle grupper får advarsel om at vold som utøves av én i nettverket, kan føre til reaksjoner og politioppfølging mot alle.

– Sverige har hatt suksess med å jobbe strategisk mot voldelige nettverk med kollektive sanksjoner mot organiserte kriminelle. Antall skytinger og dødsfall i Malmö er redusert kraftig etter at tiltaket ble tatt i bruk. Dette er en interessant måte å jobbe på. Vi må se om kollektiv sanksjonering kan brukes også i Norge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.  

 – Det er tydelig at narkotika er tett koblet til ungdomskriminaliteten i både Sverige og andre nordiske land. Det kom godt frem på møtet i dag. Vi må stoppe utbredelsen av narkotika i Norge, og ha flere virkemidler for å avdekke bruk i tidlig alder, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

 – Vi vil ha flere konkrete tiltak helt ned på lokalt nivå. For eksempel «lommepengejobber», som danske kommuner har plikt til å tilby ungdommer som står i fare for å begå kriminalitet. Da får de et reelt alternativt til å for eksempel gjøre et innbrudd eller selge narkotika, sier Toppe.

Emilie Enger Mehl og Kjersti Toppe