Menneskehandel tema på nordisk justisministermøte

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Mandag 20. juni samla dei nordiske justisministrane seg i Finnskogen. Færøyene og Grønland var óg med da ministrane møtest fysisk for fyrste gong på tre år. Menneskehandel er eit av temaene.

Nordiske justisminsitre
Dei nordiske justisministrane møttest til Nordisk justisministermøte i Finnskogen. Første rekke fra venstre: Anna-Maja Henriksson (Finland), statsråden, Jón Gunnarsson (Island), Morgan Johansson (Sverige) Andre rekke: Mattias Tesfaye (Danmark), Bárður Nielsen (lagmand (regjeringssjef) Færøyene), Puala Lehtomäki (generalsekretær i Nordisk Ministerråd). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Menneskehandel er ei alvorlig utnytting av sårbare menneskjer. Med ukrainske flyktningar som kjem til Noreg og andre europeiske land, er det naudsynt å trygge dei som er mest sårbare. Difor er eg glad for at eg får møte dei seks andre nordiske justisministrane for å diskutere dette temaet, seier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Det nordiske ministerrådet for justisspørsmål gjekk går over to dagar. Andre tema var cyberkriminalitet, gjengkriminalitet og seksuallovbrot.

– Justissamarbeidet har alltid vore ein viktig del av det nordiske samarbeidet. Det er avgjerande med tett samarbeid og at vi står saman om å løyse utfordringar som går på tvers av våre nordiske grenser, seier Mehl.