Mer bredde i fritidstilbudet for personer med funksjonsnedsettelse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Dessverre deltar personer med funksjonsnedsettelse mindre på sosiale arenaer enn andre. Derfor er det så viktig at fritidstilbudet deres er så mangfoldig som mulig, sånn at alle har et sted de kan oppleve glede, tilhørighet og felleskap. Nå styrker vi dette fritidstilbudet over hele landet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

91 ulike organisasjoner får nå statlig støtte for å skape gode fritidsopplevelser for personer med funksjonsnedsettelse. Aktivitetene spenner bredt; alt fra tilrettelagt friluftsliv til festivaler, idrettsstevner og aktivitetsdager får støtte. Tilskuddene kommer fra en ordning som regjeringen har fordelt om lag 24,5 millioner kroner til.

– For noen er det å spille EL-innebandy drømmen, mens andre heller vil gå på tur eller kanskje spille et instrument. Og disse ulike ønskene må møtes med forskjellige fritidstilbud. Det er en menneskerett å få delta i alle deler av samfunnet. For å utjevne ulikhet i deltakelse må vi senke tersklene og barrierene, og sikre et variert tilbud for alle, sier kultur- og likestillingsministeren.

Flere av dem som mottar støtte skal arrangere ulike leirer. For eksempel skal Norges Handikapforbund for første gang arrangere en egen sommerleir for voksne skeive med ulike funksjonsnedsettelser.

– Å delta på sommerleir med likesinnede er for mange selve høydepunktet i ferien. Her kan man bygge nye vennskap, utfordre seg selv, og ikke minst føle på mestring, sier Trettebergstuen.