Statssekretær Hagen held innlegg på eit digitalt arrangement om kvinner, fred og tryggleik

Sted:

Statssekretær Marianne Hagen held innlegg på eit digitalt arrangement om kvinner, fred og tryggleik og deltek i ein samtale om barrierar for kvinners deltaking som meklarar og fredsbyggjarar i fredsprosessar. Arrangementet er i samband med at FNs tryggingsråd sin resolusjon 1325 er 20 år. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02