Mistanke om kugalskap (BSE ) i Trøndelag

Rutineprøver tatt fra en avlivet ku i Nord-Trøndelag tyder på at kua kan ha hatt kugalskap (BSE). Materiale er sendt til et referanselaboratorium i Storbritannia for endelig diagnose.

Kua som var 15 år gammel, ble avlivet på grunn av beinproblemer. Den har ikke gått til slakt og vil bli destruert. 

Mattilsynet har pålagt besetningen rutinemessige restriksjoner og kartlegger nå alle relevante forhold rundt dyret og besetningen. 

Det er etablert en rekke overvåkings- og kontrolltiltak for kugalskap (BSE). De delene av storfeslakt som kan inneholde BSE-smitte, blir rutinemessig fjernet på slakteriene og sendt til destruksjon. Dette sikrer at smitte ikke kan komme inn i maten.  

Kugalskap er aldri tidligere påvist i Norge. Siden overvåkningsprogrammet for kugalskap ble etablert i 2001, er om lag 273 000 storfe testet. 

Til toppen