Moderat lønnsvekst for statlige ledere

Toppledere i staten hadde i fjor en lønnsvekst på 4,7 prosent, og lønnsutviklingen for ledere på statens lederlønnssystem var på 4,5 prosent. Dette er godt under rammen i frontfaget som var på 5,2 prosent i 2023.

– Regjeringens politikk for moderasjon i lederlønningene har lykkes. Vi ba i fjor departementene om å vise moderasjon og sørge for at veksten i lederlønningene ble godt under fronfagsrammen. Tallene viser at de her fulgt oppfordringen og det er jeg fornøyd med, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap).

I det statlige tariffområdet er det 189 toppledere, hvorav 90 personer lønnes etter hovedtariffavtalen (HTA), og resten på statens lederlønnssystem (SLS). Toppledere i det statlige tariffområde er departementsråder og andre virksomhetsledere.

SLS omfatter 230 av statens øverste ledere, blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefene i departementene, og toppledere i større etater, statsforvaltere, politimestere og lederne av de ulike forsvarsgrener.

På linje med frontfaget

Sett over tid ønsker regjeringen at lederlønningene utvikler seg i takt med lønnsveksten i frontfaget. Over de siste fem årene har lønnsveksten for ledere på statens lederlønnssystem vært om lag på linje med lønnveksten i frontfaget. Toppledere i staten har hatt en årlig lønnsvekst på 3,3 prosent, ledere på SLS har hatt en årlig lønnsvekst på 3,2 prosent og frontfaget har hatt en årlig lønnsvekst på 3,4 prosent de siste fem årene.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) har det overordnede ansvaret for Statens lederlønnssystem (SLS). Ordningen kobler resultat og lønn tetter sammen, og legger til rette for økt mobilitet i lederstillingene.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementets pressetelefon: 22 24 20 00

E-post til kommunikasjonsavdelingen: presse@dfd.dep.no