Morsmelkerstatning er gratis for barn av hivpositive mødre

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen vil sørge for bedre informasjon om hivpositive mødres rett til gratis morsmelkerstatning.

– Det er et viktig tilbud. Det er viktig at hivpositive mødre benytter seg av denne retten og får gratis morsmelkerstatning til sine barn. Jeg har derfor bedt Helsedirektoratet om å sette i gang et opplysningsarbeid som kan bidra til dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Oppdraget gis etter en vurdering fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) som bekrefter retten til gratis morsmelkerstatning.

– Et opplysningsarbeid om denne rettigheten kan bidra til lik praksis rundt omkring i landet, sier Kjerkol.

Variasjon

Hvert år er det omtrent 20-30 barn som fødes av hivpositive mødre i Norge. Tallet kan øke fremover på grunn av innvandring fra land med høyere forekomst av hiv.

Det relativt lave antallet gir variasjon i hvor ofte ulike kommuner er i kontakt med personer denne rettigheten gjelder.

Smitteverntiltak

FHIs vurdering er at morsmelkerstatning til denne gruppen anses som et nødvendig smitteverntiltak.

Selv om det er svært lav risiko for smitte ved amming fra hivpositive kvinner som er godt behandlet, bør barnet etter føre-var-prinsippet ikke ammes.

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan de vil tilby hivpositive mødre gratis morsmelkerstatning.