Presseinvitasjon:

Møte i Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet møtes tirsdag 24. januar. Det blir anledning for pressen til å møte rådets medlemmer.

Rådet er etablert for å samle de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene til et nasjonalt råd for rettferdig omstilling i arbeidslivet, med utgangspunkt i Norges klimamål.

 Temaet for møtet er rettferdig omstilling i arbeidslivet fram mot 2050. Under møtet vil blant utvalgsleder Martin Skancke orientere medlemmene om Klimautvalget 2050 og hvilke valg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Møtet er lukket, men det er mulig å møte medlemmene i rådet i pausen.

Møtet ledes av klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tid: Tirsdag 24. januar kl 12.45-13.10

Sted: Klima- og miljødepartementet,

Adresse: Kongens gate 20

Påmelding: Jon.berg.@kld.dep.no, mobil: 905 69 495

Møt i god tid for registrering i resepsjonen. Ta med pressekort og gyldig ID.