Møte med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matminister Sandra Borch møtte i dag ledelsen i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Organisasjonene hadde bedt om møte for å orientere statsråden om situasjonen i næringen knyttet til den ekstraordinære kostnadsøkningen på gjødsel.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha oppdatert og relevant kunnskap om situasjonen. Da er det viktig å ha en tett og god dialog med jordbrukets organisasjoner. – Jeg vil i tillegg invitere sentrale aktører knyttet til gjødsel som blant annet Yara, Felleskjøpet Agri, Strand Unikorn og Norsk Landbruksrådgivning til møter for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag om den totale situasjonen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.