Møte med Rana kommune

Sted: Digitalt møte

Klima og miljøminister Espen Barth Eide møter ordfører i Rana kommune Geir Waage og administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark, sammen med fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran.