Møte mellom statsminister Støre og Belgias statsminister Alexander De Croo

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Samarbeid om det grønne skiftet, energispørsmål, situasjonen i Ukraina og rettsstatsutfordringer i Europa var hovedsaker under dagens møte i Brussel mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Belgias statsminister Alexander De Croo. De to statsministrene undertegnet en intensjonsavtale om økt samarbeid om karbonfangst og lagring, hydrogen og havvind.

– Økt samarbeid innenfor karbonfangst og -lagring, havvind og hydrogen vil være viktig for å nå de klimamålene som Norge og Belgia har satt seg. Begge land har forskningsmiljøer og bedrifter som ligger langt fremme i utviklingen av ny teknologi, grønn industri og innovative løsninger. Intensjonsavtalen bekrefter myndighetenes vilje til å legge til rette for samarbeid på disse områdene, sier statsminister Støre.

Statsminister Støre møtte Belgias statsminister Alexander De Croo.
Statsminister Støre møtte Belgias statsminister Alexander De Croo. Foto: SMK.

Den spente sikkerhetssituasjonen i og rundt Ukraina var også et sentralt tema.

– Som alliansepartnere og NATO-medlemmer deler vi bekymringen for den alvorlige utviklingen i Ukraina. Vi er enige om viktigheten av en samlet og enhetlig respons på Russlands aggresjon og brudd på folkeretten. Diplomati og dialog er veien fremover, sier Støre.

Utfordringer knyttet til demokratiets kår og autoritære strømninger i Europa sto også på dagsorden.

– Norge og Belgia har de samme grunnleggende europeiske verdier og holdninger. Verdifellesskapet gjelder ikke minst i spørsmål om demokrati og rettsstat, der vi deler bekymringen for utviklingen i enkelte europeiske land, sier Støre.

Intensjonsavtalen (PDF)