Mottok endret utbyggingsplan for Mariafeltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Operatøren Wintershall Dea med rettighetshavere Petoro og Sval Energi overleverte i dag endret plan for utbygging og drift for Mariafeltet til olje- og energiminister Terje Aasland.

'
Operatør Wintershall Dea med rettighetshavere Petoro og Sval Energi vil investere 4 milliarder kroner for å utvide Mariafeltet, og leverte endret PUD til Olje- og energidepartementet den 15. november. Fra venstre: Svein Øritsland, Petoro, Michael Zechner, Wintershall Dea, olje- og energiminister Terje Aasland og Ida Veland, Sval Energi. Foto: Benedicte Øhren Danielsen / OED

Mariafeltet ligger på 300 meters havdyp i Norskehavet og startet produksjonen fra to havbunnsinnretninger i 2017. Feltet utnytter i utstrakt grad eksisterende infrastruktur med vanninjeksjon fra Heidrun, gassløft fra Åsgard samt produksjon og overordnet styring med Kristin som vertsplattform.

Da produksjonen fra Maria startet ble det avdekket utfordringer med trykkstøtten på feltet. Dagens endrede plan for utbygging og drift omhandler flere tiltak for å øke utvinningen fra feltet, inkludert en ny brønnramme og nye brønner.

Jeg er glad for å se at selskapenes arbeid med å øke produksjonen fra Mariafeltet nå konkretiserer seg i en endret plan for utbygging og drift. Videreutviklingen av Mariafeltet bidrar til økning i ressurser og å utnytte etablert infrastruktur som er viktig for petroleumsindustrien i Midt-Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Maria Fase 2 vil øke feltets reserver med 22 millioner fat oljeekvivalenter. Investeringene beløper seg samlet til om lag 4 milliarder kroner.

Produksjonsstart fra den nye brønnrammen på Maria er planlagt i andre kvartal 2025 med en antatt produksjonsperiode til 2040. Prosjektet vil skape verdier til fellesskapet, arbeidsplasser i leverandørindustrien og vil også bidra til drift av plattformene som Maria er knyttet til.

Wintershall Dea er operatør for Mariafeltet (50 pst.) og øvrige rettighetshavere er Petoro (30 pst.) og Sval Energi (20 pst.).

 

Illustrasjonsfoto av Maria Fase 2
Mariafeltet ligger på 300 meters havdyp i Norskehavet og startet produksjonen fra to havbunnsinnretninger i 2017. Feltet utnytter i utstrakt grad eksisterende infrastruktur med vanninjeksjon fra Heidrun, gassløft fra Åsgard samt produksjon og overordnet styring med Kristin som vertsplattform. Maria Fase 2 vil øke feltets reserver med 22 millioner fat oljeekvivalenter ved antatt produksjonsstart i 2025. Foto: Wintershall Dea