Mottok utbyggingsplan for gassfeltet Eirin

Equinor vil forlenge levetiden til Gina Krog-feltet i Nordsjøen, og overleverte i dag plan for utbygging og drift for gassfeltet Eirin til olje- og energiminister Terje Aasland.

Olje- og energiminister Terje Aasland har mottatt plan for utbygging og drift for Eirin-feltet fra operatør Equinor og partner Kufpec . Fra venstre: Thomas Foldøy Tverdal (Equinor), Ahmed Khalaf (Kufpec Norway), Camilla Salthe (Equinor) og statsråd Terje Aasland.
Olje- og energiminister Terje Aasland har mottatt plan for utbygging og drift for Eirin-feltet fra operatør Equinor og partner Kufpec . Fra venstre: Thomas Foldøy Tverdal (Equinor), Ahmed Khalaf (Kufpec Norway), Camilla Salthe (Equinor) og statsråd Terje Aasland. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Eirin er et gassfunn som ligger i den midtre delen av Nordsjøen, nordvest for Gina Krog-feltet. Funnet skal bygges ut med en havbunnsinnretning som knyttes opp til Gina Krog-plattformen. Utbyggingen er ventet å gi betydelige verdiskaping- og sysselsettingseffekter i Norge.

— Det er imponerende å se hvordan selskapene har klart å finne gode løsninger for et funn som Eirin. Innfasing av Eirin er en viktig brikke for å forlenge levetiden på eksisterende infrastruktur og levere mer gass til Europa, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

En viktig driver for Eirin-prosjektet er akselerering av gassproduksjonen på Gina Krog-feltet. Det er tilgjengelig gasskapasitet på Krog-plattformen fra 2025. Eirin-utbyggingen vil bidra til å forlenge den økonomiske levetiden for vertsplattformen, noe som også gir økt utvinning fra Gina Krog-feltet. Planlagt produksjonsstart for Eirin er i 2025.

De forventede utvinnbare ressursene er beregnet til 27,6 millioner fat oljeekvivalenter, i all hovedsak gass. Totale investeringer for utbyggingen er anslått til om lag 4 milliarder kroner.

Equinor er operatør for Eirin (78,2 prosent) og øvrig rettighetshaver er KUFPEC (21,8 prosent).

Dette er den første planen for utbygging og drift olje- og energiministeren mottar i år. 

— Etter at vi mottok et stort antall utbyggingsplaner i fjor, er det gledelig å se at selskapene fortsetter å modne frem nye prosjekter og at det er høy aktivitet på sokkelen. Det viser at norsk sokkel er konkurransedyktig, sier Aasland.

Bakgrunn

Eirin er et gassfunn som ble påvist i 1978. Eirinfeltet har tidligere vært tenkt som en del av utviklingen av Gina Krog-feltet og innretningen er derfor tilrettelagt for tilknytning av Eirin. Det er ledig kapasitet på Krog-plattformen fra 2025 og planlagt produksjonsstart for Eirin er mot slutten av 2025.

Utbyggingsløsningen er en brønnramme koblet til Gina Krog-plattformen. Undervannsinnretningen er tilrettelagt for innfasing av fremtidige funn i området. Sammen med gassen fra Krogfeltet transporteres gassen fra Eirin videre til Sleipner A-plattformen for videre prosessering før det sendes til markedet gjennom eksisterende rørledningssystemer. Ustabilisert kondensat transporteres til terminalen på Kårstø.