Mottok utbyggingsplan for Kobra East og Gekko

Statssekretær Tony C. Tiller mottok i dag utbyggingsplanen for de to funnene Kobra East og Gekko (KEG) som ligger i Alvheim-området i den midtre delen av Nordsjøen.

- Det er gøy å følge med på Aker BPs arbeid med Alvheim-området. Utbyggingen av Kobra East og Gekko er nok et konkret bevis på en langsiktig områdetenkning som bidrar til å utnytte etablert infrastruktur og øke ressursutnyttelsen på sokkelen, sier statssekretær Tony C. Tiller.

Statssekretær Tony Tiller mottok planen fra lærling Elena-Michelle Erstad Dale, som jobber på Alvheim-feltet.
Statssekretær Tony C. Tiller (H) mottok planen fra lærling Elena-Michelle Erstad Dale, som jobber på Alvheim-feltet. Foto: OED

De to funnene planlegges utbygd som en felles havbunnsutbygging som knyttes opp til eksisterende infrastruktur tilhørende Alvheim-feltet. Prosessering og eksport vil skje fra produksjonsskipet på feltet. Utbyggingen er en viktig del av operatørens strategi med økt oljeutvinning for Alvheim-området og forlenget levetid til feltsenteret.

- KEG-prosjektet er et godt bidrag til verdiskapingen fra norsk sokkel og fører til økt aktivitet og sysselsetting i leverandørindustrien. Det er ekstra gledelig å få utbyggingsplanen i hånden av en lærling som vil bidra til verdiskapingen fra være olje- og gassressurser også i tiårene fremover, sier Tiller.

Statssekretær Tony C. Tiller mottok utbyggingsplanen fra Elena Michelle Erstad Dale som er lærling og jobber på Alvheim FPSO for Aker BP.

Viktig for økt levetid

Utbyggingen bidrar til at oljeproduksjonen fra Alvheim blir doblet. De forventede utvinnbare reservene er beregnet til om lag 40 millioner fat oljeekvivalenter og investeringene for prosjektet er i underkant av åtte milliarder kroner.

Balanseprisen er av operatøren beregnet til under 30 dollar per fat. Forventet oppstart er i 2024 med en produksjonshorisont på om lag ni år. Utbyggingen har fleksibilitet til å kunne utvikle flere andre funn i området.

Plan for utbygging og drift ble levert av operatøren Aker BP på vegne av rettighetshaverne ConocoPhillips og Lundin.