Rapport til FN om menneskerettighetene i Norge

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har levert rapport til FNs menneskerettighetsråd om gjennomføringen av menneskerettighetene i Norge. Rapporten er med på å danne grunnlaget for FNs landhøring av Norge i april. Forrige landhøring av Norge var i 2009.

- Landhøringene i FNs menneskerettighetsråd omfatter alle FNs medlemsland og fremmer gjennomføringen av menneskerettighetene i praksis. Regjeringen legger derfor stor vekt på å følge opp anbefalingene fra forrige landhøring, sier utenriksminister Børge Brende.

Den 28. april skal Norge for andre gang høres i FNs menneskerettighetsråd om vår etterlevelse av menneskerettighetene. I høringene vurderer FNs medlemsland hverandres gjennomføring av menneskerettighetene og gir anbefalinger om hvordan arbeidet kan styrkes.

I forbindelse med høringene fremmer sivilt samfunn egne anbefalinger og skyggerapporter overfor medlemslandene.

- Jeg ser frem til å lede Norges delegasjon under høringen i april. Det er høye forventninger til Norge. Vi skal være et godt eksempel for hvordan land følger opp sine internasjonale forpliktelser, sier Brende.

Utenriksdepartementet er ansvarlig for å koordinere oppfølgingen av anbefalingene fra landhøringene i tett samarbeid med berørte fagdepartementer.

Les rapporten til FNs menneskerettighetsråd.