Mulighetsstudie om en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland

Den felles norsk-tyske mulighetsstudien om en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland er nå publisert. Studien viser at det, gitt en rekke forutsetninger, er teknisk mulig å etablere en verdikjede for transport av store mengder hydrogen fra Norge til Tyskland.

På dette bildet er olje- og energiminister Terje Aasland sammen med statsseretær Dr. Phillipp Nimmermann ved BMWK (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action).
Olje- og energiminister Terje Aasland og Dr. Phillipp Nimmermann ved BMWK (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action). Foto: Jorid Nordmelan/OED.

–En milepæl er nådd. Rapporten som publiseres i dag viser at det er teknisk mulig å etablere en hydrogenverdikjede mellom Norge og Tyskland, gitt at de riktige forutsetningene er på plass. Jeg vil takke Gassco og DENA for å ha ledet studien på en utmerket måte, og ser fram til å følge det videre arbeidet, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Den industriledede mulighetsstudien ble bestilt av tyske og norske myndigheter i fjor, og er gjennomført av Gassco og det tyske energibyrået DENA på vegne av industrien.

Formålet med studien var å vurdere gjennomførbarheten av en tysk-norsk hydrogenverdikjede, fra potensielle hydrogenprodusenter i Norge til forbrukere i Tyskland, med planlagt oppstart i 2030. Nødvendige forutsetninger for at verdikjeden skal kunne realiseres er blant annet knyttet til markedsmodning og betalingsvilje på brukersiden, regulatorisk rammeverk og teknologikvalifisering.

Resultatene fra mulighetsstudiene vil bli diskutert og fulgt opp i den felles arbeidsgruppen (Task Force) som nylig ble opprettet mellom tyske og norske myndigheter.

Rapporten finner du her.