Nå bør norske bedrifter være ekstra årvåkne for svindel, spionasje, sabotasje og påvirkning

Det er mye bedriftene kan gjøre for å redusere egen sårbarhet. Har din bedrift slike systemer på plass?

Den grufulle angrepskrigen i Ukraina kaster skygger over hele verden. Sikkerhetssituasjonen er svært spent. Jeg vil oppfordre alle bedrifter til å være ekstra årvåkne, for å unngå uønskede sikkerhetsmessige hendelser. Det kan skje alle.

De europeiske landene og våre allierte, står sammen om fordømmelsen av angrepet. Vi slutter klart og tydelig opp om EUs sanksjoner.

I en slik situasjon er det viktig at bedriftene er våkne og godt forberedt på eventuelle uønskede hendelser, som svindel, spionasje, innhenting av informasjon, sabotasje eller påvirkning.

I de fleste tilfellene skyldes problemene selskaper får i kjølvannet av slike uønskede hendelser, egne mangelfulle sikkerhetsrutiner, sikkerhetssystemer og praksis.

Det er mye bedriftene selv kan gjøre for å redusere egen sårbarhet. Har din bedrift slike systemer på plass?

Bedrifter som blir utsatt for slike uønskede hendelser bør også varsle Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM - ikke bare varsle internt i selskapet. Andre bedrifter kan lære av det!

Ikke vær bekymret for å varsle. Slike hendelser kan skje alle. Å sitte stille i båten gjør bare vondt verre. Bedrifter som varsler NSM viser faktisk at de har systemer for å kartlegge og et system for varsling på plass.

Varsling hjelper også myndighetene til å forstå hva som kan være på gang, og hjelper myndighetene til å iverksette effektive tiltak.  

Det er veldig enkelt å varsle NSM. Sjekk NSMs nettsider. Når mange bedrifter rapporterer om uønskede hendelser, blir det nasjonale varslingssystemet tilbake til bedriftene også mer effektivt. Jeg anbefaler at alle bedrifter gjør seg kjent med de åpne trussel- og risikovurderingene til NSM, PST og E-tjenesten, som nylig er publisert.

Neste gang kan det være din bedrift som får glede av at andre bedrifter har varslet. Alle bedrifter kan bidra til at verdiene i vårt samfunn blir bedre beskyttet, og gjennom dette styrke vår nasjonale sikkerhet.