Nå er tilskudd mot barnefattigdom fordelt

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

I 2016 fordeles om lag 164 millioner kroner til tiltak for å motvirke og dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Nå er det klart hvilke tiltak som mottar støtte, for å legge til rette for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer.

- Det er viktig å sikre at barn og ungdom som vokser opp i fattige familier får mulighet til å delta på ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av inntekten til foreldrene. Gjennom tilskuddsordningen mot barnefattigdom ser vi mange eksempler på godt samarbeid mellom stat, kommune og frivillige organisasjoner, sier barneminister Solveig Horne (FrP).

I budsjettforliket mellom regjeringen, KrF og Venstre er den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom i år på rekordhøye 164 millioner kroner. Det er 23 millioner kroner mer enn i fjor, og 45 millioner kroner mer enn i 2014 da tilskuddsordningen ble etablert.

I 2016 er det totalt 498 enkelttiltak som mottar tilskudd. Det er 139 kommuner som får innvilget støtte, enten til egne tiltak eller til frivillige som har søkt gjennom kommunen. Det er 120 kommuner som har fått innvilget tilskudd til kommunale tiltak.

- Når alle har alt, er det vanskelig å ikke ha råd til å være med på fritidsaktiviteter eller å reise på ferie. Samfunnet må ta et ekstra ansvar for å sikre det sosiale sikkerhetsnettet for barn i fattige familier. Barna skal ikke lastes for foreldrenes situasjon. Derfor er tilskuddsordninger til fritidsaktiviteter og ferie viktige i arbeidet, sier Horne.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner er helt sentralt for å oppnå gode resultater. Kommunene har ved hjelp av midlene over tilskuddsordningen utviklet utstyrsbaser, ferieklubber og kan tilby en rekke fritidsaktiviteter som koster lite eller er gratis.

Over halvparten av de tildelte midlene fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom går til frivillige organisasjoner.

- Røde Kors mottar til sammen over 25 millioner kroner, hvor 15,6 millioner kroner er øremerkete midler til Ferie for alle. Røde Kors har fått nær 3 millioner kroner mer til Ferie for alle enn de fikk i 2015. Dette gjør at flere barn kan få dra på ferie med foreldrene sine, sier Horne.

Det er også satt av øremerkete midler over ordningen: Røde Kors (15,6 millioner kroner), Blå Kors (14 mill. kroner.), Stiftelsen Kirkens bymisjon i Drammen (2 mill. kroner.) og MOT (2 mill. kroner.).

Røde Kors får til sammen 25,48 millioner kroner, Blå Kors får til sammen 17,2 millioner kroner og Kirkens bymisjon får til sammen 6,78 millioner kroner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen.

Her kan du se listen over hvem som har mottatt midler over den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.