Historisk arkiv

Historisk arkiv

Barn som lever i fattigdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringens strategi mot barnefattigdom 2015 - 2017

En oppvekst i fattigdom i Norge innebærer færre valgmuligheter og som oftest en lavere levestandard enn det jevnaldrende har. Dette kan ha mange og negative konsekvenser, både på kort og lang sikt. At noen barn lever i fattigdom i et land hvor de aller fleste har mye og mer enn de kanskje trenger, kan gjøre fattigdom mer synlig og skambelagt.

Arbeidet med strategien er koordinert av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Frivillige organisasjoner og KS har gitt viktige
innspill underveis. Det samme har barn gjennom egne høringer,
arrangert av Redd Barna og barn som har kontaktet Barneombudet.


Strategien gjelder for perioden 2015-2017.


Last ned handlingsplanen via denne lenken
(PDF), eller ved å klikke på bildet under.