Nå kan du foreslå medlemmer til FUB og FUG

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) trenger nye medlemmer fra 2020. Utvalgene skal sikre foreldrestemmen i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker. Utvalgene velges for fire år.

FUB og FUG er uavhengige utvalg  på nasjonalt nivå og oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

– Foreldrenes meninger er viktig for å skape gode og trygge skoler og barnehager. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage/skole er viktig for å sikre gode læringsvilkår og et godt læringsmiljø. FUB og FUG fremmer synspunkter fra foreldrenes ståsted, som vi tar med oss i arbeidet vårt, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen.

FUB og FUG skal sikre at foreldrene blir hørt i aktuelle barnehage- og skolepolitiske saker, og at Kunnskapsdepartementet har et rådgivende organ som ivaretar foreldreperspektivet. Utvalget skal også bidra til å veilede og informere foreldre om deres rettigheter og muligheter til medvirkning på lokalt plan.

Utvalgene blir bredt sammensatt slik at ulike behov og erfaringer blir representert i utvalget. FUB skal ha seks medlemmer og FUG syv medlemmer. Utvalgene har 4 – 6 møter i året.

Fristen for å sende forslag til kandidater var 1. september 2019.