Innfører tilpasninger for turistnæringen:

Nå kan sjåfører ta drosjeførerprøven på engelsk

– Turister som er på opplevelsesturer i Norge snakker sjeldent norsk, og da trenger vi heller ikke kreve at sjåførene skal ta drosjeførerprøven på norsk. Likevel ønsker vi at alle som jobber med å transportere passasjerer i Norge, skal være trygge sjåfører med beviselig kompetanse. Derfor har vi drosjesjåførprøver, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Fra 1. desember tilbyr Statens vegvesen teoretisk drosjesjåførprøve på engelsk for kandidater som kan dokumentere tilknytning til en reiselivsbedrift. Frem til nå har teoriprøven kun vært tilgjengelig på norsk, men nå kan sjåfører som tilfredsstiller kravene, ta prøven på engelsk.

– Regjeringen ønsker å gjøre det enklere for reiselivsbedrifter å bruke guider som ikke har norsk som morsmål til å transportere passasjerer. Den engelske teoriprøven har det samme innholdet som den norske versjonen, så vi firer ikke på kravene, sier Nygård.

Den teoretiske drosjesjåførprøven for sjåfører i ordinær drosjevirksomhet og annen persontransport, vil fortsatt kun være tilgjengelig på norsk.

Statens vegvesen informerer nærmere om ordningen, inkludert hvordan sjåførene søker og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder, på sin infoside Skal du kjøre personer som en del av jobben din innenfor reiselivsnæringen? | Statens vegvesen