Nå kommer strømstipendet til studentene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil hjelpe studentene med strømregningen. Nå kan studenter og voksne elever i videregående med strømutgifter som ikke er inkludert i husleien, søke Lånekassen om et strømstipend på 3 000 kroner.

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en god løsning for studentene. Vi har satt av i underkant av en halv milliard kroner til strømstipendet, der hver student som søker får 3 000 kroner. Stipendet kommer på toppen av regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser, som alle norske husholdninger får, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Lånekassen sender ut e-poster når det er mulig å søke om strømstipendet, og studentene kan søke så fort de har mottatt e-posten.

– I løpet av de nærmeste dagene vil studenter som mottar lån og stipend og som bor borte dette semesteret, få en e-post fra Lånekassen om at de kan logge seg inn på lanekassen.no for å søke. Den enkelte må bekrefte at de har strømutgifter som ikke er inkludert i husleien, og at de kan dokumentere dette til Lånekassen i ettertid. Stipendet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen er signert, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Gjelder også fagskolestudenter og voksne elever i videregående

Ordningen tilbys kunder i Lånekassen som er studenter i høyere utdanning og fagskole, samt voksne elever i videregående opplæring som mottar lån våren 2022. Også norske studenter i utlandet kan søke.

Det er Lånekassen som har ansvar for å forvalte ordningen. Lånekassen kan på et senere tidspunkt be de som får stipendet dokumentere at de oppfyller vilkårene.

Fakta om strømstipendet

  • Studenter som bor borte, og som mottar lån og stipend fra Lånekassen våren 2022, kan søke om et strømstipend på 3000 kroner.
  • Strømstipendet er beregnet til å koste 470 millioner kroner
  • For å ha rett på stipendet må studentene være borteboere, være over 18 år, motta støtte fra Lånekassen våren 2022 og betale strømutgifter som ikke er inkludert i husleien vårsemesteret 2022. Også noen elever på videregående skole kan ha rett på strømstipendet, men kun de som får lån fra Lånekassen.
  • Strømstipendet til studenter kommer i tillegg til den ordinære strømstøtten som alle med strømutgifter får.
  • Søknadsfristen for strømstipendet er 15. juni 2022