Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen i Brasil:

Når ikke klimamål uten stans i avskoging

– Uten en massiv reduksjon i avskogingen og kraftig økt innsats for å restaurere allerede ødelagt regnskog er det umulig å nå klimamålene i Parisavtalen. Det sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen i en tale i Brasils hovedstad Brasilia i dag. Også FNs bærekraftsmål er uoppnåelige dersom den tropiske regnskogen ikke blir reddet.

Savannen i Brasil.
Fra savannen i Brasil. Foto: Snorre Tønset

Det var Tropical Forest Alliance (TFA) som 21. mars, på Den internasjonale skogdagen, holdt sin generalforsamling i den brasilianske hovedstaden. Dette er en viktig sammenslutning av land med mye tropisk regnskog, store internasjonale selskaper og frivillige organisasjoner. De arbeider for at produksjon av blant annet matvarer, biodrivstoff og papir skal skje uten avskoging.

Konferansen samler deltakere fra hele verden og foregår i verdens største regnskogland, Brasil. Vertsnasjonen er imidlertid fortsatt ikke medlem i sammenslutningen.

Ministermøte 

I Brasil har avskogingen økt kraftig de siste to årene, etter flere år med positiv utvikling.  Statsråd Vidar Helgesen hadde i dag møter med Brasils miljøminister José Sarney Filho. Her gav han klart uttrykk for sin bekymring for situasjonen.

– Den ulovlige avskogingen i Brasil må stanses og skoglovene må håndheves strengere.  Dette er et spørsmål om politisk vilje, sa Helgesen.

Både Norge og Tyskland stiller nå penger til disposisjon for IBAMA, som er den viktigste brasilianske miljømyndigheten som jobber mot ulovlig avskoging. 

Helgesen uttrykker bekymring for at også den lovlige avskogingen øker fordi myndighetene reduserer miljøkravene til selskaper i landbrukssektoren. Han understreket i samtalene med miljøministeren at angrepene mot urfolks rettigheter må stanses.

– Å svekke miljøkravene ved utdeling av skog- og jordbrukslisenser kan være "good for business".  Men fordi det kan føre til økt avskoging og sosiale konflikter svekker dette Brasils internasjonale omdømme overfor internasjonalt næringsliv og investorer, sier Helgesen.

Store muligheter 

Helgesen er likevel klar på at det er mulig å løse problemene.

– Det er ikke nødvendig for Brasil å hugge ett eneste tre for å øke landbruksproduksjonen.  Landet har store landområder som ligger brakk og greier man å ta i bruk disse på en effektiv måte vil det gagne både økonomien og skogen, sier Helgesen.

Et hovedfokus under møtet i TFA har vært hvordan et bedre samarbeid mellom store internasjonale selskaper, regnskoglandene og store og små bønder er nøkkelen til løsningen.

Over 400 selskaper verden over har forpliktet seg til å eliminere avskoging i produksjon av soya, kjøtt, palmeolje og papirproduksjon. Og antallet øker raskt.

Norge samarbeider nå med den multinasjonale giganten Unilever, FN, en rekke europeiske land og mange tropiske regnskogland om et fond for avskogingsfrie landbruksvarer som soya, kjøtt og palmeolje.  

– Fondet vil bare støtte investeringer i avskogingsfri produksjon og bidra til å fjerne hindringene for selskaper og bønder som vil gå over til et mer bærekraftig landbruk, sier Helgesen.

Den offentlige pengestøtten vil redusere risikoen for dem som går i spissen for landbruksproduksjon uten avskoging. Håpet er at dette igjen kan utløse mye større private investeringer og viktige lovendringer i regnskogland, sa Vidar Helgesen til forsamlingen. 

– Målet er å beskytte skogene og torvmyrene, samtidig som det stimulerer næringslivet og trekker til seg investorer.

En brutal sannhet

Klima- og miljøministeren understreker at den nåværende praksisen i skog- og landbrukssektoren ikke kan fortsette.

– Den brutale og ubehagelige sannheten er vi nå undergraver selve det økologiske fundamentet for vår eksistens.  Hvis det ikke blir endret fort, vil det føre til alvorlige konsekvenser som vi ikke har kontroll over.

– Men hvis vi lykkes er gevinstene enorme: Bedre matsikkerhet, bedre ernæring, bedre utvikling av landsbygdene, levende skoger, rikt mangfold av dyr og planter og reduserte klimautslipp, avslutter klima- og miljøministeren.

Til toppen