Næringsministeren deltar på Sápmi Business Conference

Sted: Kautokeino

Næringsminister deltagelse består av:

Innlegg: Jan Christian Vestre vil snakke om regjeringens politikk for næringsutvikling, med et spesielt fokus på samisk næringsliv.

Panelsamtale: Næringsministeren deltar i en samtale om muligheter og utfordringer for samiske gründere. Temaer som tilgang til kapital, veien til globale markeder og bygging av effektive nettverk og erfaringsutveksling vil stå sentralt.