Næringsministeren får settestatsråd i tilsettingssak

Det oppnevnes settestatsråd for næringsminister Jan Christian Vestre. Settestatsråden er fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Næringsminister Jan Christian Vestre har bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for ham i saker om arbeidsforholdet til en ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at departementet skal ansette en ny avdelingsdirektør, og den ansatte er en av søkerne. De to ble kjent gjennom en felles venn i ungdomstiden, og har etter det vært venner. De to møtes i ulike sosiale sammenhenger, som 17. maifeiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer. Å bli utnevnt som avdelingsdirektør vil være en særlig fordel for den som får stillingen. Dette spiller inn i vurderingen av behov for settestatsråd.  

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ble oppnevnt som settestatsråd i statsråd 20. oktober 2023.

- Ettersom jeg etter forvaltningslovens regler om habilitet vil være inhabil eller nær grensen til inhabil i denne saken, har jeg bedt statsministeren om at det oppnevnes en settestatsråd for meg, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Midlertidige lederstillinger

I forbindelse med at Vestre ba om settestatsråd, ble han også kjent med at hun har fungert i midlertidige lederstillinger av en viss varighet. Det har skjedd ved tre anledninger mens Vestre har vært statsråd. Hun har vært ansatt siden 2014, og har også fungert i midlertidige lederstillinger før Vestre tiltrådte.

Beslutningene om de midlertidige stillingene ble tatt administrativt. Statsråden ble ikke involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger.

- Jeg er ansvarlig for alt som skjer i departementet. Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene. Det må en settestatsråd vurdere nærmere. Settestatsråden vil vurdere spørsmål knyttet til min habilitet i disse tre sakene og eventuelle konsekvenser, sier Vestre.

Selv om embetsverket var kjent med at statsråden og den ansatte er venner, ble statsråden ikke informert om beslutningen, slik at han fikk mulighet til å vurdere sin habilitet. Lederne som forberedte beslutningene, var informert om vennskapet og mente det ikke var til hinder for de midlertidige lederstillingene.

- Statsråden ble ikke involvert i eller orientert om beslutningene. Det burde han ha vært, slik at han hadde fått mulighet til å vurdere sin habilitet, sier departementsråd Mette I. Wikborg.

Da Vestre ble næringsminister, informerte den ansatte sine nærmeste ledere om vennskapet.

- Da jeg tiltrådte forsikret jeg meg om at embetsverket var kjent med vennskapet. Jeg burde også bedt om en egen samtale med departementsråden om det, sier Vestre

- Alt som skjer i departementet, er mitt ansvar. I denne saken har det skjedd feil. Det er uheldig, sier Vestre.

Sender tilleggsbrev til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Næringsministeren svarte i høst Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket. Det er i dag sendt et tilleggsbrev for å redegjøre for denne saken.

- Jeg ønsker å være åpen om denne saken. Det er viktig at det er høy tillit i befolkningen til de beslutningene som tas på vegne av fellesskapet. Det er grunnleggende for vårt demokrati. Jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra til å opprettholde tilliten, sier Vestre.

Brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité (pdf)

 

Fakta:

 • Medarbeider starter i Nærings- og fiskeridepartementet 24. september 2014.
 • Medarbeider fungerer som avdelingsdirektør i kortere og lengre perioder i Nærings- og fiskeridepartementet fra 2015.
 • Jan Christian Vestre tiltrer som næringsminister 14. oktober 2021 og embetsverket ble gjort kjent med vennskapet.
 • Medarbeider fungerer som avdelingsdirektør i perioden 10. januar 2022 - 18. mai 2022. Dette er en administrativ beslutning.
 • Medarbeider blir konstituert som avdelingsdirektør i perioden 12. september 2022 - 11. mars 2023. Dette er en administrativ beslutning.
 • Konstituering som avdelingsdirektør blir forlenget fra 12. mars 2023 -12. september 2023. Dette er en administrativ beslutning.
 • Embete som avdelingsdirektør lyses ut 1. august 2023.
 • Søknadsfrist for embete som avdelingsdirektør går ut 22. august 2023.
 • Ekspedisjonssjef i avdelingen løfter problemstilling om habilitet 24. august 2023.
 • Vestre mottar habilitetsvurdering 1. oktober og blir kjent med at medarbeider har søkt stillingen. Han konkluderer med at han er inhabil eller nær grensen til inhabil i denne saken.
 • Anmodning om settestatsråd sendes Statsministerens kontor 3. oktober 2023.
 • Vestre blir informert om tidligere administrative beslutninger knyttet til midlertidige lederstillinger 5. oktober 2023.
 • Vestre legger til grunn at han var inhabil eller nær grensen til inhabil i spørsmål knyttet til midlertidige lederstillinger 14. oktober 2023.
 • Vestre orienterer statsministeren om saken 14. oktober 2023.
 • Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth oppnevnes som settestatsråd 20. oktober 2023.