Næringsministeren har møte om bærekraft i mineralnæringen

Sted: Nærings- og fiskeridepartementet

Mineralnæringen er et viktig satsingsområde regjeringen. Tilgang på mineraler er avgjørende for det grønne skiftet og Hurdalsplattformen slår fast at Norge har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.