Næringsministeren møter arbeidslivets parter

Sted: Digitalt

Næringsminister Jan Christian Vestre har digitalt møte med partene i arbeidslivet om mulige strømtiltak for næringslivet.

Møtet er ikke åpent for pressen. Mediehenvendelser kan sendes til pressevakta i Nærings- og fiskeridepartementet på media@nfd.dep.no.