Næringsministeren til Ski, Halden, Fredrikstad og Moss

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Mandag reiser Jan Christian Vestre på rundtur i Østfold for å besøke Norske Skog, Hydrovolt, Onna Greens og reTyre. På agendaen er åpning av både biokomposittanlegget til Norske Skog og Norges første resirkuleringsanlegg for elbilbatterier hos Hydrovolt.

- Det er stor stas å få gleden av å åpne hele to viktige initiativer som handler om grønn, fremtidsrettet næringsutvikling på samme dag. Disse satsingene er midt i blinken for regjeringens grønne industriløft som har både hele batterverdikjeden og skog- og bionæring som sentrale satsingsområder. Vi lanserer et veikart for industriløftet før sommeren for å bidra til flere grønne jobber, reduserte klimagassutslipp og øke eksporten, og det er ekstra gledelig at Østfold med lange industritradisjoner er godt posisjonert for det grønne skiftet, sier næringsministeren om besøket.

Norske Skog fikk tidligere i år samme med forsknings- og industripartnere 60 millioner kroner fra «Grønn Plattform» satsingen til å skape mer lønnsom næringsutvikling basert på materialene nanocellulose og biokompositt. Enova har gitt støtte til realisering av satsingen til Hydrovolt.

Program

08.15 – 09.00 Norske Skog, åpning av biokomposittanlegg

10.00 – 10.30 Hydrovolt, åpning av norges første resirkulering av elbilbatterier

11.15 – 11.45 Onna Greens, vertikalt landbruk

12.30 – 13.00 reTyre

Presse som ønsker å dekke hele eller deler av besøket kan ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Tonje Nermark, +47 46 77 84 09 tonje.nermark@nfd.dep.no