Næringsministeren til Trondheim

Sted: Trondheim

Næringsminister Jan Christian Vestre skal besøke seks bedrifter i Trondheim fredag 26. november.

Les presseinvitasjon her

Program (med atterhald om endringar)

Kl.14:10: Bedriftsbesøk hos Hydrogen Mem-Tech som utviklar separasjonsteknologi for å ta ut hydrogen frå både naturgass og biogass.

Leirfossveien 27, Trondheim.

 

Kl. 15:00: Bedriftsbesøk hos arkitekt- og ingeniørbedrifta Sweco. Dei ser på korleis kunstig intelligens og stordata kan brukast i å bygge smarte byar.

Sluppenvegen 19, Trondheim.

 

Kl. 15:55: Besøk hos forskingsinstituttet SINTEF, som har fokus på grøn og digital omstilling. Omvising på eit av laboratoria (ikkje opent for presse)

Otto Nielsens gate 10, Trondheim.

 

Kl. 17.00: Bedriftsbesøk hos Nordic Semiconductor. Ei internasjonal bedrift som produserer integrerte kretsar til trådlaus teknologi.

Otto Nielsens veg 12, Trondheim.

 

Kl. 17:55: Bedriftsbesøk hos Rolls Royce Electrical som utviklar og testar elektriske maskiner og flymotorar.

Jarleveien 8, Trondheim.

 

Kl. 18:40 Bedriftsbesøk hos Loopfront AS som kartlegg og legg til rette for meir gjenbruk av byggemateriale.,

Styrmannsgata 6, Trondheim.