Statsministerens tale på lanseringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Tale av statsminister Erna Solberg ved lanseringen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi i Oslo 3. februar 2017.

Kjære alle sammen,

Norge er i omstilling.

De siste årene har jeg møtt en del mennesker som kjenner på usikkerhet:

«Vil jeg finne ny jobb hvis det blir nedbemanning»?

«Klarer vi å omstille bedriften vår når etterspørselen fra oljesektoren blir mindre»?

Jeg forstår bekymringen.

Omstillingen gir oss noen utfordringer.

Men den gir oss også muligheter. 

Selv om vi lever i en tid med usikkerhet, er jeg optimistisk.

Vi skaper nye arbeidsplasser. Og vi sikrer gamle arbeidsplasser.

Vi har folk med høy og relevant kompetanse og god omstillingsevne som kan delta i teknologiutviklingen.

I tradisjonell industri.

I offentlige tjenester.

Og i nye næringer.

For å klare dette må vi jobbe sammen.

Og vi må klare å samordne de virkemidlene vi har til rådighet.

Det er derfor den kompetansepolitiske strategien vi presenterer i dag er så viktig.

Vi har nå en felles retning.

Vi samordner viktige virkemidler i fem departementer.

Partene i arbeidslivet, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet er med som helt sentrale strategiparter.

Strategien som legges fram i dag har tre innsatsområder.

Det første området er "Gode valg for den enkelte og samfunnet".

Det handler om tiltak for å få bedre match mellom hva folk kan og hva arbeidslivet trenger.

Og det handler om å hjelpe dem som trenger det til å se hvilke muligheter som finnes.

Det andre hovedområdet i strategien er "Læring i arbeidslivet og god bruk av kompetanse".

Det handler blant annet om å styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og utdanningssektoren.

Et eksempel på dette er samarbeidet mellom GKN Aerospace på Kongsberg og Høyskolen i Sørøst-Norge.

De er en høyteknologibedrift som produserer deler til jetmotorer.

I fjor ble de kåret til Norges smarteste industribedrift.

Jeg har besøkt teknologimiljøet i Kongsberg flere ganger, og det er lett å la seg imponere.

Dette er bedrifter som virkelig er i førersetet for utviklingen av norsk næringsliv.

Samarbeidet med høyskolen gir GKN Aerospace bedre tilgang på kompetansen de trenger.

Det gir også store muligheter for mer innovasjon i fremtiden.

Bra for bedriften og bra for samfunnet.  

Det tredje hovedområdet i strategien er å "Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet".

Det handler om å holde flest mulig voksne i arbeid.

For en stund tilbake traff jeg Lars Warhuus på ASKO Transport.

Lars er driftssjef og har blant annet ansvar for å koordinere matlevering fra ASKOs store lager på Vestby.

En jobb som krever at du har kontroll og god oversikt.

Før brukte Lars post-it-lapper og penn på jobb.

Han fortalte at det fort kunne bli rotete.

Og han skjønte at han måtte gå over til data.

Etter at han deltok på datakurs gjennom Kompetansepluss begynte Lars å bruke Excel. Han sier at det har vært til stor nytte, og han har fått beskjed om at sjefen er veldig fornøyd.

IKT-kompetanse var bra for Lars.

Bra for bedriften.

Og bra for samfunnet.

Senere i dag skal jeg møte Violeta og Dorota.

Jeg vet at de får 150 timer norskkurs gjennom Kompetansepluss her på hotellet.

Og jeg vet at både Violeta og Dorota er veldig motiverte for å bli bedre i norsk.

Hotelldirektør Kristian Fredrik Mehus forteller at han merker at den daglige driften går lettere.

Og han ser at det betyr mye for hver enkelt.

Å lære norsk gir ekstra selvtillit.  

Jeg gleder meg til å møte de to damene om litt.

Ambisjonen vår et helt klar:

Vi ønsker oss mange flere slike eksempler.

Vi har gode forutsetninger for å lykkes.

Til det beste for den enkelte.

Og for samfunnet.

Dette skal vi få til sammen.            

Til toppen