Nasjonal tiltaksplan for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser

Landbruks- og matminister Geir Pollestad har lagt fram en ny Nasjonal tiltaksplan for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Tiltaksplanen skal sørge for at Norge oppfyller sine internasjonale forpliktelser innen det mellomstatlige genressurssamarbeidet, og samtidig styrke prioriteringen innen det nasjonale arbeidet.

– Arbeidet med å bevare landbrukets genressurser er det et utall av bønder og frivillige, private offentlige organisasjoner og institusjoner som står for. Landbruks- og matdepartementet bidrar til dette  og øremerker  77 millioner til arbeidet i 2024, det er en økning på ca. 8-9 prosent siden 2021, sier landbruks- og matminister Pollestad.

Geir Pollestad med Nordlandshest
Landbruks- og matminister Geir Pollestad har lagt fram en ny Nasjonal tiltaksplan for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk. Statsråd Pollestad med Nordlandshest på Bygdøy Kongsgård. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Tiltaksplanen skal bidra på tre områder:

  • Identifiserer hvilke genetiske ressurser som skal tas vare på
  • Etablere et felles bevaringsprogram for truede planter, husdyr og skogstrær
  • Sørger for at ressursene skal kunne tas i bruk, og ikke bare ligge i frysere og på museum.

– Det genetiske mangfoldet kan inneholde nøklene for landbrukets evne til å bidra til vår beredskap, til økt selvforsyning, god klimatilpasning, endra matpreferanser, en mer miljø- og klimavennlig produksjon, økt dyrevelferd og behov som fremtidige generasjoner vil ha, sier Geir Pollestad.

Tiltaksplanen vil være gjeldende til 31.12.2028 og gjennomføres innenfor eksisterende forvaltning, regelverk, årlige bevilgninger og tilskuddsordninger.

Nasjonal tiltaksplan for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk
Nasjonal tiltaksplan for bevaring og bærekraftig bruk av genetiske ressurser for mat og landbruk Foto: Landbruks- og matdepartementet