Taler og innlegg

Nasjonale turistveier 30 år

Samferdselsminister Nygårds tale i forbindelse med åpning av ustilling for å markere 30 år med Nasjonale turistveier.

Kjære alle sammen.

I dag markerer vi 30 år med Nasjonale turistveier. Gratulerer med dagen!

Vi skal ha trygge og gode veier i dette landet. Da gjør det ikke noe at mange av dem også tar oss gjennom flotte omgivelser.

Tanken om at «denne opplevelsen må jeg dele med andre» må ha streifet mang en sjåfør mens de snirklet seg gjennom et postkortlandskap.

Blant disse sjåførene var det nok også stortingspolitikere.

For det er i dag altså 30 år og 13 samferdselsministre siden Stortingets samferdselskomite ba departementet «vurdere å ta initiativ til et nærere samarbeid» for «å videreutvikle og markedsføre veien som et ledd i reiselivsprodukt» inspirert av landets grønne ruter.

Dette initiativet ble videre overlatt til Statens vegvesen, som startet Reiselivsprosjektet.

Etter fire år med fire prøvestrekninger fikk de endelig status «Nasjonale turistveier», og i 1999 fikk vi Stortingets tilslutning til at «det i Norge i årene framover satses på å utvikle Nasjonale turistveier».

Nasjonale turistveier har blitt en viktig ingrediens i det norske reiselivet, og er en del av Nasjonal reiselivsstrategi 2030, som ble lagt frem av Innovasjon Norge i 2021.

I andre land har man såkalte «Scenic routes» hvor man løfter fram sine kulturelle fortrinn.

I Frankrike har de Barokk-kirkeruten og vinrutene - i Skottland har de Whisky Trail. Litt nærmere hjemme, over Skagerak, har de Margeritt-ruten mellom idylliske landsbyer i Danmark.

Her i Norge valgte vi å vise fram vår storslåtte og unike natur, kombinert med nyskapende arkitektur og kunst på funksjonelle rasteplasser mellom utkikkspunkt.

Slik skulle turistene fristes til Norge!

Det er derfor gledelig at vi sammen har lyktes med dette!

Reiseliv var på den tiden da dette kom til underlagt Samferdselsdepartementet – i dag ligger det hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Men gjennom Nasjonale turistveier er Samferdselsdepartementet med på å styrke turistnæringen med betydelige midler, for ikke å snakke om god og trygg fremkommelighet.

Turistveisatsingen startet da tidligere partikollega Kjell Opseth var samferdselsminister, og har vært fulgt opp av statsråder på tvers av flere partier og regjeringer: Terje Moe Gustavsen, Liv Signe Navarsete, Magnhild Kleppa, Ketil Solvik Olsen og Knut Arild Hareide, for å nevne noen.

Når vi nå skal stake ut kursen videre, må vi se til NTP. Den legges fram ett år før tiden, altså allerede til våren. Stortingsmeldingen kommer til våren, men det er vel neppe en spoiler å gjenta budskapet jeg har kommet med de siste månedene: Nå må vi ta bedre vare på de veiene vi har. Denne regjeringen ønsker å føre en ansvarlig veipolitikk – og regjeringen har også et ønske om å videreutvikle ordningen med Nasjonale turistveier, slik vi skriver i Hurdalsplattformen.

Utstillingen og seminarene her i dag er en flott oppsummering av 30 år med Nasjonale turistveier, og tjener som inspirasjon til å fortsette å videreutvikle, fornye og ta vare på turistattraksjonene i Norge.

Da er det viktig at også reiselivsnæringen benytter seg av turistveiene for alt de er verdt i både bruk og markedsføring.

Og når vi snakker om markedsføring, så fikk vi litt gratis av filmstjernen Tom Cruise, som lot seg fascinere av våre Nasjonale turistveier. Han ville spille inn action-film på Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal.

Å selge og markedsføre Norge som en attraktiv reiselivsdestinasjon burde derfor være Mission: Possible.

Og i møte med norsk reiseliv skal turistene sikres god kvalitet i alle ledd. Vårt bidrag er seks fullførte prosjekter, fra Jæren i sør til Lofoten i nord.

Så nå ønsker jeg lykke til med både utstillingen og dagens seminarer.

Gratulerer med dagen, og takk for meg.